24/06/2024

ตาก – นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานเดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา คว้าดาว ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข

ตาก – นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานเดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา คว้าดาว ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข
ที่วัดชุมพลคีรี นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดงานเดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะพทุธบูชา คว้าดาว ถือศีลหน้า ลด ละ อบายมุข และนายวรพจน์ จันทร์ศรีกุลกิจ ประธานชมรมแม่สอดรันนิ่งทีมเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ ชมรมแม่สอดรันนิ่งทีม ร่วมกับ สสส. และ หอการค้า รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่ โดยก่อนที่จะปล่อยตัวนักวิ่ง ผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วม ได้รับศีลจากเจ้าอาวาส วัดชุมพลคีรี และร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ จากนั้นนักวิ่งร่วมตัวกันเพื่อออกกำลังกายยืดเส้น ยืดสาย ก่อนการวิ่งในระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ชมรมแม่สอดรันนิ่งทีม ร่วมกับ สสส. และ หอการค้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขะบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง และการส่งเสริมการออกกำลังกาย จังจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา คว้าดาว ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังมุ่งหวังให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่รักการออกกำลังกายได้เข้าวัดทำบุญ ถือศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า และเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงาม มีคุณค่า อีกทั้งเกิดประโยชน์ต่อตันเอง ครองครัวและสังคมโดยรวม ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน
//////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป