24/06/2024

ลำปาง-ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.พิชัย ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ลำปาง-ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.พิชัย ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

 

     
วันนี้ 24 พฤษภาคม 2567 ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.พิชัย ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567 โดยเทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต, ดร.
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ,รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดอุทุมพร(ท่าเดื่อ)ร่วมนำจิตอาสาปลูกต้นไม้ มีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน ‘วันต้นไม้ประจำปีของชาติ’ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลฯ และภาคีเครือข่ายกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จิตอาสา, เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง, สายตรวจตำบลพิชัย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานวัดเก่า บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

     

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ได้ปลูกไม้ยืนต้นที่ดูแลรักษาได้ง่าย เหมาะสมกับพื้นที่ และมอบพันธุ์ไม้ให้ผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชุมน นำไปปลูกในพื้นที่ป่าของแต่ละชุมชนรวมจำนวน 300 ต้น เช่น ต้นสัก ต้นพยุง ต้นมะค่า ต้นขี้เหล็ก เป็นต้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ต้นไม้ให้คงอยู่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าตลอดไป

#เทศบาลเมืองพิชัย#ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต.พิชัย
#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ #เพิ่มพื้นที่สีเขียว #ลดโลกร้อน

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป