16/06/2024

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียงพร้อมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียงพร้อมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

อำเภอแม่สะเรียง เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ขบวนจะเคลื่อนจากธนาคารข้าว บ้านป่าแป๋ – พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแป๋ เพื่อเตรียมพร้อม มอบหมายภารกิจ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรม“ เดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ ณ บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋
โดยนายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของทุกจังหวัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกำหนดเส้นทางการเดิน วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งแบ่งเป็น 10 สาย
สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในสายที่ 1 ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดตากจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดเริ่ม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 พร้อมกันทั้ง 10 สาย นั้น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกกำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้น การเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแป๋ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี สำหรับความสำคัญของสถานที่ แห่งนี้คือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแป๋ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2515 โดยมีกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน
ซึ่งหลังจากขบวนเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ออกจากธนาคารข้าว บ้านป่าแป๋ แล้วขบวนจะเคลื่อนไปยัง พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง มีระยะทาง 28 กิโลเมตร ซึ่งจะมีส่วนราชการหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ ตั้งขบวนรับ ณ บริเวณ จุดตรวจหน้าถ้ำคาดว่า มียอดจำนวน ประมาณ 2,000 คน เพื่อเคลื่อนขบวนเดินวิ่งธงตราสัญลักษณ์ ฯ ส่งมอบให้แก่ นายอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เชิญธงตราสัญลักษณ์ มาเชิญประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง หลังจากนั้น นายอำเภอแม่สะเรียงและคณะจะเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 72 ธง ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้แก่นายอำเภอแม่ลาน้อย ณ จุดชมวิวเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย ต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของอำเภอแม่สะเรียง ยังกำหนดจัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในวันดังกล่าวฯ และต่อเนื่องตลอดปี
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป