24/06/2024

ชุมพร – ชาวสวนระทม ปาล์มน้ำมันราคาตก

ชุมพร – ชาวสวนระทม ปาล์มน้ำมันราคาตก

ปาล์มล้น โรงงานผลิตไม่ทัน หลายฝ่ายเข้ารับฟังปัญหา สาเหตุเกิดจากปัญหาภัยแล้งที่ยาวนาน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ได้รับร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มจากปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ในวันนี้ จึงได้มอบหมายให้นายจักษณ์ขจร มณฑิราช ผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกร นายอำนาจ อมรสิริประกิต สมาชิกสภาเกตษรกรอำเภอประทิว เขต 2 นายเจริญ อาจประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอท่าแซะ เขต 3 เข้าร่วมกับผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร  ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด และ คณะทำงานตรวจสอบต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ตรวจสอบบัญชีและปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่นโรงงานผลิตไบโอดีเซล ในพื้นที่อำเภอท่าแซะจำนวน 11 โรงงาน และรับฟังปัญหาสาเหตุราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานผู้ผลิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันต่อไปได้

นายชุมพล ไทยนุกุล ผู้อำนวยการสายงานการผลิต บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) หรือ บ.CPI เปิดเผยว่า โรงงาน**ได้รับผลปาล์มเข้าเกินกว่ากำลังการผลิต และตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้นี้เกิดปัญหาภัยแล้ง อากาศร้อน ทำให้ผลปาล์มสุกแค่ด้านนอก*** มองดูเหมือนสุกเม็ดแดง แต่ภายนอกไม่เกินสองชั้นขาวเป็นปาล์มอ่อนทั้งหมดไม่มีน้ำมัน ทำให้เปอร์เซ็นต์ การสกัดน้ำมันลดลงเหลือ 12-14 % เท่านั้น ส่งผลให้ต้นทุนการสกัดน้ำมันสูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ราคารับซื้อผลปาล์มปรับลดลงมาให้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบัน อย่างไรก็ดีขณะนี้ผลผลิตปาล์มได้ให้ผลผลิตออกมาพร้อมกัน ทำให้ผลปาล์มกองอยู่บนลานแต่ละวันมากกว่าปริมาณที่ รง จะรับเข้าผลิตได้ ทาง รง มีความจำเป็นต้องกำหนดเวลารับผลปาล์มเข้าโรงงานเพื่อไม่ให้ผลปาล์มกองสะสมค้างอยู่บนลานซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันที่จะผลิตได้

นอกจากนี้ บริษัท CPI ได้นำคณะหน่วยงานเข้าดูลานที่รองรับผลปาล์มสดที่ล้นออกมากลายเป็น 3 ลาน และ ได้ให้เลือกผลปาล์มออกมาผ่าให้ดูหลายทะลาย พบผลปาล์มสุกแต่ภายนอกแค่ 1-2 ชั้น ด้านในเม็ดขาวทั้งหมด พร้อมอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เปอร์เซ็นต์นำมันปาล์มต่ำ ราคาที่ผูกไว้กับ 18%  ราคาจึงลงมาตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันในปัจจุบัน แต่คาดการณ์ว่าอีกไม่เกิน 2 เดือน สถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

อย่างไรก็ดีสมาชิกสภาเกษตรกร จะนำปัญหาที่พบเข้าหารือในคณะกรรมการพืชสภาเกษตรกร เพื่อประสานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประสานรัฐบาลให้การช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งในด้านช่วยเหลือต้นทุนการผลิต การส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันปาล์มให้มากขึ้นในระบบอุสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป