15/06/2024

ตาก – ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 2 ราย อ.พบพระ

ตาก – ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 2 ราย อ.พบพระ

ว่าที่ พ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผบ.ร้อย ตชด.346 พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย
ตชด.346 ชุดปฏิบัติการ ตชด.พบพระ จำนวน 11 นาย และ ข้าราชการตำรวจ สภ.พบพระ จำนวน 4 นาย รวม 13 นาย เดินทางไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นเป็น เครื่องอุปโภค -บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัยให้แก่ นายมงคล ตานิ้ว และ น.ส.ณัฐรินีย์ เจ้าอิน เจ้าบ้านผู้ประเหตุเหตุฯ โดยมี นายพจน์ จักรแก้ว กำนัน ต.พบพระ, นายแก้วมา ปูไผ ผญบ.ม.1 ต.พบพระ เข้าร่วมรับมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัย รายละ 1 ชุด รวม 2 ชุด ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำมอบหมายให้ ด.ต.เรืองชัย ดวงคล้าย ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 (ชป.ตชด.พบพระ) เป็นผู้ประสานงานกับผู้ประสบเหตุ และ อบต.พบพระ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ หลังเกิดเหตุ ในการปลูกบ้าน หรือซ่อมแซมบ้านเรือนให้ต่อไป //////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป