13/06/2024

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธํารงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 3) พิจารณาลงนามสำนวนคดีอาญา กรณี ศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาลงโทษตามคำฟ้อง

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธํารงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 3)
พิจารณาลงนามสำนวนคดีอาญา กรณี ศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาลงโทษตามคำฟ้อง

วันนี้ (จันทร์ที่ 27 พ.ค.2567) เวลา 10.30 น.
ณ ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา สำนักงานกฎหมายและคดี ชั้น 14 ตร.
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธํารงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 3)
ได้พิจารณาลงนามสำนวนคดีอาญา กรณี ศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาลงโทษตามคำฟ้อง โดยพนักงานอัยการศาลสูงพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลได้มีคำพิพากษาตามคำฟ้องหรือตามอุทธรณ์ของพนักงานอัยการแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาศาล พนักงานอัยการจึงคำสั่งไม่อุทธรณ์หรือไม่ฎีกา ตามมาตรา 145 แห่ง ป.วิ.อาญา เสนอสำนวนพร้อมคำสั่งมาให้ ผบ.ตร. หรือ รอง ผบ.ตร. หรือ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ อย่างไร จำนวน 876 สำนวน

ทั้งนี้ ได้มอบเงินรางวัลการให้กับนิติกรที่ทำสำนวนความเห็นแย้ง โดยอัยการสูงสุดมีความเห็นตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ฟ้อง พร้อมทั้งสนับสนุนไก่ทอด KFC ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด อฎ. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป