19/06/2024

ตาก – นายอำเภอแม่สอด นำกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พื้นที่ ต.แม่ปะ

ตาก – นายอำเภอแม่สอด นำกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พื้นที่ ต.แม่ปะ
นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด นำ เลขานุการกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสณธิญา ศรีวิลัย บ้านเลขที่ 811/70 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอแม่สอด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 9 ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและเป็นการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยดูแลสารทุกข์ ถามไถ่ทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ด้วย//////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป