24/06/2024

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติด้านต่างๆ

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติด้านต่างๆ
ที่บริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าที่ พ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผบ.ร้อย ตชด.346 พร้อม ร.ต.ท.ยงยุทธ เตสะเส็ด รอง ผบ.ร้อย ตชด.346 นำกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ทำการ เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2567 ของ ร้อย ตชด.346 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.67 เป็นต้นไป และได้จัดกำลังพล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่ตั้ง ร้อย ตชด.346 และ เตรียมความพร้อมตามฐานปฏิบัติการ และ ชุดปฏิบัติการ.ต่างๆ สามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุ หรือ ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานหรือประชาชนโดยทั่วไป เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในทุกๆด้าน สามารถแจ้งและติดต่อมาได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-563085 หรือโทรสาร 055-563085 ได้เช่นเดียวกัน //////////
ภาพและข่า ววรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป