24/06/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ

ณ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ/ จัดหน่วยเคลื่อนที่นำบริการของหน่วยงานออกไปร่วมให้บริการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยเหล่ากาชาดฯ มอบเครื่องอุปโคภ บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้ประชาชนยากไร้ จำนวน 200 ชุด จักรยาน จำนวน 10 คัน มอบไม้เท้าผู้สูงอายุ จำนวน 30 อัน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่นำแว่นสายตามอบให้ผู้สูงอายุ จำนวน 398 อัน ที่เต้นท์เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน //////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป