16/06/2024

ปทุมธานี-พสกนิกรชาวพุทธร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปทุมธานี-พสกนิกรชาวพุทธร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพระชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรานุวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมพิธี
พิธีเริ่มด้วย พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา และพระมหาธรรมนูญ ธมฺมปตฺโต ป.ธ.9 ถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ ประท้วง นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งนำพสกนิกรชาวโคราชร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรานุวัตร ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลครั้งถัดไปมีกำหนดจัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ทางออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ที่ www.gbnus.com หรือ www.zoom072.com

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป