16/06/2024

พัทยา ผนึกกำลังระดมความคิดเห็นสร้างภาพลักษณ์ใหม่ดึงนักท่องเที่ยว

ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผนึกกำลังระดมความคิดเห็น หวังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยา ในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว โดยมีภาครัฐและภาคผู้ประกอบการรายใหญ่ของตลาด ร่วมระดมความคิดเห็น

 


วันนี้ 29 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมโรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี (สทช.) ได้นำภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์รายใหญ่ของตลาด มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อสรุปแนวทางความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับตัวกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้พัทยาเป็นเป้าหมายการเดินทางที่ทรงศักยภาพ และเป็นไปตามความมุ่งหวังของนักเดินทาง

วันนี้ทมีการร่วมทำ Workshop จากนายก 8 สมาคม และ 4 ชมรมด้านการท่องเที่ยวพร้อมด้วยบริษัททัวร์รายใหญ่ของตลาด อาทิ ตลาดจีน, อินเดีย, เกาหลี, รัสเซีย และยุโรป เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด วิเคราะห์ และบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
นายธเนศ นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า ถึงแม้พัทยา-ชลบุรี จะเปลี่ยนแปลงไปมาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เหมาะกับกลุ่มครอบครัว มีกิจกรรมกีฬามากมาย อาทิ สนามกอล์ฟระดับโลกกว่า 20 สนาม ศูนย์การค้าชั้นนำ สปา และร้านอาหารนานาชาติ

แต่ผู้คนยังคงติดอยู่กับภาพเดิม ว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวกลางคืนเท่านั้น เมื่อประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทนำเที่ยวชั้นนำ 5 บริษัทของรัสเซีย ได้มาขอให้สมาพันธ์ฯ พาเข้าพบนายกเมืองพัทยา และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ททท., อบจ. หรือแม้แต่ผู้บริหารจากสนามบินอู่ตะเภา เพื่อหารือในการปรับภาพลักษณ์ให้เหมาะกับกลุ่มครอบครัว ซึ่งเมื่อมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ก็พบว่าเมืองพัทยาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้ว เพียงแต่นักท่องเที่ยวหรือข้อมูลที่มีเกี่ยวกับเมืองพัทยายังเป็นภาพลบ

ดังนั้นทางสมาพันธ์ฯ จึงเชิญบริษัททัวร์ DMC ในตลาดหลัก ที่มีโปรแกรมท่องเที่ยวพัทยาเป็นหลัก มาช่วยระดมความคิด ว่าพัทยา-ชลบุรี ในความเห็นของกลุ่มบริษัททัวร์เป็นเช่นไร ควรเพิ่มเติมสิ่งใด เพื่อสร้างความน่าสนใจแก่นักเดินทางกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเมืองพัทยาในอดีตให้เปลี่ยนเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการจราจร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความสะอาดของท้องทะเล เป็นต้น

หลังจากนี้ ทางสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี จะมุ่งสร้างกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ให้แก่สมาชิกฯ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักต่าง ๆ จากภาครัฐ ด้วยการทำ Co-promotion เชื่อมโยงทัวร์กอล์ฟ สายการบินจากเกาหลี ทำเที่ยวบินมาลงอู่ตะเภา
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ได้สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมจัดกิจกรรม Hotle X Attractions meet local Indian DMCs เพื่อกระตุ้นตลาดเชิงรุก ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ มีสมาคมเครือข่าย 8 สมาคม และอีก 4 ชมรม แต่ละองค์กรมีความถนัดเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพของตน ทางสมาพันธ์ฯ จะเป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงให้กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม แต่ละ Niche Market ต้องการ

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป