15/06/2024

หนองบัวลำภู-รอง ผบ.ทสส. ตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล

หนองบัวลำภู-รอง ผบ.ทสส. ตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ริมสระน้ำหนองคูคต หมู่ที่ 1 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู พลเอกโดมศักดิ์ คำใสแสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายนิพนธ์ มหิพันธ์ปลัดอำเภออาวุโส รักษาการนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,นางสาวโอปอล์ หัตถสงเคราะห์ ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นตัวแทน นายสยาม หัตถสงเคราะห์ สส.เพื่อไทย เขต 1 หนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการและชาวตำบลหนองสวรรค์ ให้การต้อนรับ
โดยมี นายวีระชัย บึงไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานว่า ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ทั้งหมด 26,545 ไร่ หรือประมาณ 64.75 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12 กิโลเมตร มีเขตการปกครอง 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด 6,962 คน จำนวนครัวเรือน 2,215 ครัวเรือน โดยพื้นที่แห่งนี้ คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลหนองสวรรค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการงานขุดลอกแหล่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำหนองคูคต) เพื่อการแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ พื้นที่แห่งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองสวรรค์ จะได้บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เหล่านี้ให้คงอยู่ และใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
โดยพลเอกโดมศักดิ์ คำใสแสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวว่า กระทรวงกลาโหมพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพราะภาคเกษตรถือเป็นหัวใจหลักของประเทศไทย ซึ่งแหล่งน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จัดสรรงบกลาง งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ช่วยเหลือภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้นำนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเจตนารมณ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งข้อคิด ข้อห่วงใย คำแนะนำในการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้กองทัพเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อไป.
จ.หนองบัวลำภู นายวรรธนะ ทองดี รายงาน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป