24/06/2024

พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3

พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3

 

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากนายไสว เจริญศรี นายอำเภอนครไทย พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก

 

 

นายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก และนายอนุพันธ์ เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน สร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพ เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนางานสร้างอาชีพทำให้มีรายได้ยิ่งขึ้นและมีความมั่นคงทางรายได้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

   

ภายในโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตตำบลบ้านแยง ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 200 คน โดยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม อาทิ การทำไม้กวาดดอกหญ้า, การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ, การทำยากันยุงจากตะไคร้หอม และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอนครไทยที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของพัฒนาการอำเภอนครไทย มาให้ความรู้เรื่องหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคกลยุทธ์การตลาด และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรอาชีพดังกล่าวด้วย.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป