25/06/2024

ชุมพร – บูรณาการตรวจสภาพการจ้างงานในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย

ชุมพร – บูรณาการตรวจสภาพการจ้างงานในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย

วันนี้ (29 พ.ค. 67) ที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตรวจติดตามการทำงาน คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล ในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ในทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร

โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดชุมพร ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ปกครองจังหวัดชุมพร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ แรงงานจังหวัดชุมพร จัดหางานจังหวัดชุมพร ประกันสังคมจังหวัดชุมพร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเลอ่าวไทย บริเวณปากน้ำชุมพร เพื่อติดตามการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งผลการตรวจเรือประมงในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ โดยเข้าตรวจเรือประมง จำนวน 9 ลำ มีแรงงานประมงทั้งหมด 208 คน เป็นคนไทย 25 คน สัญชาติเมียนมา 157 คน และสัญชาติกัมพูชา 26 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด โดยมีการตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือการบังคับใช้แรงงาน

สำหรับการออกตรวจเรือประมงทางทะเลในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง รวมทั้งการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประมง ซึ่งภารกิจมีการตรวจเรือประมงในพื้นที่ ว่าวิธีการใช้แรงงานต่างด้าวนั้นถูกต้องหรือไม่ ไม่มีการค้ามนุษย์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำประมงที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป