24/06/2024

ชุมพร –  ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอสวี

ชุมพร –  ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอสวี

วันนี้ (31 พ.ค. 67) จังหวัดชุมพร จัดชุดตรวจติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอสวี นำโดยนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พลังงานจังหวัดชุมพร, หัวหน้าสำนักงานชั่งตวงวัดชุมพร, ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร, หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร, ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร, ผอ.สวท.จังหวัดชุมพร, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลปาล์มน้ำมัน ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมัน ออกสู่ตลาดมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปกติ 18-20% และยังมีปัญหาเรื่องอากาศร้อน แห้งแล้ง ก่อนหน้านี้ ทำให้ปาล์มสุกไม่เท่ากัน ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันลดลง และยังมีปัญหาเรื่องปาล์มไปตกค้างอยู่ที่โรงงานสกัด และนำเข้าหีบไม่ทัน ก็เลยเกิดการชะลอการรับซื้อ ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเดือดร้อน หลังจากนั้นกรมการค้าภายในได้จัดประชุมหารือ ร่วมกับส่วนราชการ ผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการลานเท และผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่แหล่งผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมัน โดยให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแจ้งข้อมูลการผลิต การจำหน่าย ข้อมูลปริมาณรถบรรทุกติดคิว ต่อกรมการค้าภายในเป็นรายวัน และแจ้งแผนการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่อกรมการค้าภายใน โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปิดซ่อมบำรุงฉุกเฉินขอให้แจ้งทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป และขอให้ปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันให้มีราคาสูงขึ้น โดยรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.50 บาท และหากผลผลิตสุกเต็มที่มีคุณภาพดี ให้ปรับราคาเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราสกัดน้ำมันปาล์ม

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอสวีในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบการรับซื้อ ของโรงงานสกัด ว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ มีการรับซื้อตามราคาที่กำหนดหรือไม่ และดูเรื่องการรับซื้อ มีการกดราคา หรือเอาเปรียบเครื่องชั่งหรือไม่ โดยหากพบการกระทำผิด ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ราคา ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รับซื้อผลปาล์มที่กิโลกรัมละ 4.50 บาท และในส่วนของปริมาณผลปาล์ม มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้โรงงานสกัดรับซื้อผลปาล์มให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต และรับซื้อในราคากิโลกรัม ละ 4.50 บาท อีกด้วย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป