19/06/2024

แม่ฮ่องสอน-สปจ.ที่ 1 แม่ฮ่องสอน สนธิกำลังร่วม ตัดตอนมอดไม้ประดู่ ออเดอร์ตลาดต่างประเทศที่นายทุนจีนต้องการ ตั้งด่านสกัดเข้ม 4 อำเภอ 5 จุด

แม่ฮ่องสอน-สปจ.ที่ 1 แม่ฮ่องสอน สนธิกำลังร่วม ตัดตอนมอดไม้ประดู่ ออเดอร์ตลาดต่างประเทศที่นายทุนจีนต้องการ ตั้งด่านสกัดเข้ม 4 อำเภอ 5 จุด
ณ บ้านแม่แลบ ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าร่วมดำเนินการตรวจยึดไม้แปรรูป ไม้สักท่อน เป็นจำนวนมาก โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จากการอำนวยการ ของนายเกษม คำมา ผอ.สจป.ที่. 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า และ นายอำนวย ยอดคำ หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯ สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน สายที่ 2 นายปิยะนัฐ ปิ่นทกุล หน.หน่วยฯ มส.4 แม่ลาน้อย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยฯ มส 5 แม่สะเรียง,มส.6 สบเมย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ลาน้อย, เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดน ที่ 337 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง(อส) แม่ลาน้อย เข้าร่วมกันตรวจยึดจับกุมการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตามแหล่งข่าวของหน่วยฯเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้าไม้ประดู่ สำหรับไม้ประดู่แปรรูปที่ตรวจยึด มีขนาดแผ่นใหญ่ มีความกว้างและหนา เป็นไม้ออเดอร์ของตลาดต่างประเทศที่นายทุนจีนต้องการ
โดยจุดที่เข้าทำการตรวจยึดไม้ เป็นบ้านไม่มีเลขที่ ไม่มีคนอยู่อาศัย เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ล้อมด้วยไม้แปรรูปมุงด้วยกระเบื้อง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชานิแม่ยวมฝั่งขวา ห่างจากหมู่บ้านแม่แลบไปประมาณ 100 เมตร ซึ่งจากการตรวจบริเวณพื้นที่โดยรอบของบ้าน พบมี ไม้ประดู่ขนาดใหญ่กองอยู่หลังบ้าน และ ไม้สักท่อนกองอยู่บริเวณข้างบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตีตราตรวจยึดไม้ของกลางได้ทั้งหมดประกอบไปด้วย ไม้ประดู่แปรรูปจำนวน 43 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 3.50 ลบ.ม และไม้สักแปรรูปจำนวน 37 แผ่น ปริมาตร 0.97 ลบ.ม .ตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 18 ท่อน ปริมาตร 3.77 ลบ.ม พร้อม ดำเนินการตรวจอายัดสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 หลัง โดยทำการตรวจยึดไม้แปรรูปที่มีการวางทับซ้อนภายในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ตีตะปู ส่วนที่ตียึดกับตัวสิ่งปลูกสร้างได้ทำการตรวจนับไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นของใคร เพื่อติดตามเจ้าของหรือผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหา เป็นการกระทำผิดต่อ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ 2507 มาตรา 14 และกระทำผิด ต่อ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักดิ์ราช 2484 มาตรา 48 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารพยานที่เกี่ยวข้องนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ลาน้อย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.
ด้าน นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า เปิดเผยว่าในห้วงนี้มีข่าวการลักลอบตัดและแปรรูปไม้ประดู่ตามออเดอร์นายทุนจีน จำนวนมากทำให้หลายพื้นที่ใน 4 อำเภอ ตั้งแต่ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ. แม่สะเรียง และ อ. สบเมย มีการลักลอบตัดไม้ประดู่ตามออเดอร์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นและป้องปราบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการออกหาข่าว และ ตั้งจุดตรวจสกัดกั้นต่อเนื่อง โดยทำการตั้งจุดสกัดมอดไม้
ทั้ง 4 อำเภอ 5 จุด ประกอบไปด้วย อ.ขุนยวม บริเวณแม่อูคอ อ.แม่ลาน้อย จำนวน 2 จุด คือ ปากทางแม่โถ และ บ้านละอูบ อ.แม่สะเรียง บริเวณ จุดตรวจแม่เหาะ อ,สบเมย บริเวณรอยต่อบ้านแม่แพ – กองก๋อย เพื่อสกัดเส้นทางลำเลียงออกของกลุ่มมอดไม้ที่ลักลอบส่งให้นายทุนจีน โดยจะดำเนินการต่อเนื่อง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 08119503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป