24/06/2024

กาฬสินธุ์-สหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ มอบสิ่งของแก่เด็กพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

   
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ถนนถีนานนท์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ อดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด มอบหมายนางสมคิด สุทธิพรม รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด คนที่ 1 และคณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรม สหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

     

นางสมคิด สุทธิพรม รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด คนที่ 1 กล่าวว่าในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด จึงได้ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ และขบวนการสหกรณ์ใน จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กิจกรรมประกอบด้วยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้น ร่วมกันมอบสิ่งของแก่เด็กพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ดังกล่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป