13/06/2024

แม่ฮ่องสอน-จากขุนยวม ถึง เมืองแม่ฮ่องสอน กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ ทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนร่วมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

แม่ฮ่องสอน-จากขุนยวม ถึง เมืองแม่ฮ่องสอน กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ ทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนร่วมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ค่ำคืนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พี่น้องประชาชนคนแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ เร่วมเฉลิมฉลอง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบไปด้วย นิทรรศการพระเฉลิมพระเกียรติฯกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ การจัดแสดงดนตรีพื้นบ้าน อีกมากมาย
ซึ่งก่อนหน้านี้ บริเวณ จุดชมวิวผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนางรำชาวไทยใหญ่ 72 คน ได้ร่วมฟ้อนรำตามศิลปวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ เพื่อรำต้อนรับ ขบวนเดินวิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯของอำเภอขุนยวม มอบธงตราสัญลักษณ์ฯให้กับนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองฮ่องสอน เพื่อนำ ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำธง จำนวน 72 ธง วิ่งผ่านขุมชนบ้านผาบ่อง ก่อนทีธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งต่อให้กับ นายปกรณ์ จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเยาวชนนักเรียนร่วมรำอวยพร ก่อนที่ขบวนจะนำมวลชนชาวแม่ฮ่องสอน วิ่งขบวนธงตราสัญลักษณ์เฉลิม พระเกียรติฯ จะผ่านจุดสำคัญและสิ่งศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเมืองแม่ฮ่องสอนทางด้านทิศใต้ ก่อนที่ขบวนจะวิ่งไปยังวัดพระธาตุดอยกองมูอนุสาวนีย์พญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ฯมีนักเรียนและประชาชน 720 คนได้ร่วมกันรำถวายพระพร มีความยาวกว่า 500 เมตร ซึ่งรำตั้งแต่บริเวณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบไปด้วย นิทรรศการพระเฉลิมพระเกียรติฯกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ การจัดแสดงดนตรีพื้นบ้าน อีกมากมาย
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป