24/06/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำพสกนิกรร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำพสกนิกรร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

 

   

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.67 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 พร้อมด้วย นายกอบชัย ชูโต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยมี พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

   

จากนั้น ได้มีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว (ปลาสวาย, ปลาสร้อยขาว, ปลาชะโอน) ณ ท่าน้ำสวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร หนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จฯ ในงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี” และ “ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว” ซึ่งนับเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสานและต่อยอดเพื่อคุณประโยชน์แก่พสกนิกรและประเทศชาติ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป