15/06/2024

พิจิตร-อบจ.พิจิตรปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี มอบพันธุ์ปลาให้ราษฎรปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและบึงสีไฟ 2 ล้านตัว

พิจิตร-อบจ.พิจิตรปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี มอบพันธุ์ปลาให้ราษฎรปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและบึงสีไฟ 2 ล้านตัว
 
  เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 46 พรรษา  3 มิถุนายน  พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร พร้อมด้วย นายพิศ วิริยะอารีธรรม ประธานสภา อบจ.พิจิตร รวมถึง สจ.พิจิตร 30 เขต คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.พิจิตร , ผู้นำชุมชน ของอำเภอเมืองพิจิตร กว่า 400 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิจิตร ณ อุทยานบัว บึงสีไฟพิจิตร
   
ซึ่งทั้งหมดเป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.พิจิตร กับ  นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร  ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นภายในบึงสีไฟ โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลาและมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนและราษฎรที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร รวมแล้วจำนวนกว่า 2 ล้านตัว โดยพันธุ์ปลาที่มอบให้กับผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็เพื่อที่จะได้นำปลาไปปล่อยลงยังแหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้านเพื่อให้พันธุ์ปลาต่างๆเหล่านี้เติบโตเป็นอาหารโปรตีนของคนในชุมชนอีกด้วย
สิทธิพจน์ /พิจิตร/

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป