19/06/2024

นครปฐม-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3มิถุนายน2567

นครปฐม-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3มิถุนายน2567

 

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 19.19 น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน โดยมีกิจกรรมภาคค่ำ พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โดยมี นายสุรศักดิ์ กิตติวิริยะการ นายก อ บ ตทุ่งขวาง และ กำนัน วิเชียร ค้ำจุย กำนันทุ่งขวง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป