24/06/2024

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัยร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯเปิดศูนย์ยืมกายอุปกรณ์ กับภาวะพึ่งพิง

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัยร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯเปิดศูนย์ยืมกายอุปกรณ์ กับภาวะพึ่งพิง

 

นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ประธานกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัดสุโขทัย เน้นย้ำความสำคัญการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมา หนุนจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์และนวัตกรรมของเล่นเพื่อฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิเศษในพื้นที่ มุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตั้งเป้ากิจกรรม “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุโขทัย บริหารจัดการดี“ โดยร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัย ที่ อบจ.สุโขทัย สนับสนุนงบประมาณร่วมกับ สปสช.ในครั้งนี้

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุโขทัย โดย อบจ.สุโขทัย ร่วมกับ สปสช. ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในส่วนของศูนย์ยืมกายอุปกรณ์และห้องสมุดของเล่น ได้จัดตั้งในโรงพยาบาล ของ จ.สุโขทัย ไปแล้วถึง 4 แห่ง ด้วยกัน รพ.สุโขทัย รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รพ.กงไกรลาศ และรพ.ศรีสัชนาลัย นายกมนูพร้อมคณะตั้งเป้าจะทำการขยายเปิดศูนย์ยืมกายอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มฯที่ต้องดูแลให้ครบทุกโรงพยาบาล ทั้ง 9 อำเภอ รวมทั้งใน รพ.สต. สังกัด อบจ.สุโขทัย

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป