19/06/2024

กระบี่-อบจ.กระบี่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ทที่เกาะพีพี

กระบี่-อบจ.กระบี่เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ทที่เกาะพีพี

 

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมอันดามัน โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่เกาะพีพี โดยมีนางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวรายงาน มีนายประเสริฐ วงษ์นา ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพีกล่าวต้อนรับ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกเรือหางยาว , เรือสปีดโบ๊ท เรือประกอบการนำเที่ยวประเภทต่าง ๆ ผู้ประกอบการจากกลุ่ม ชมรมต่าง ๆ ในพื้นที่เกาะพีพี จำนวน 120 คน

   

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ การแบ่งกลุ่มเข้าฐานฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ การแบ่งกลุ่มเข้าฐานฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ” โดยวิทยากรจาก กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จากวิทยากร ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ การบรรยายเรื่อง “กฎหมายการเดินเรือเบื้องต้น หลักการเดินเรือเบื้องต้น” จากวิทยากรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ และมีการทดสอบความรู้ในการอบรม เพื่อใช้รับรองการต่ออายุใบประกาศฯ นายท้ายเรือ ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ โดยไม่ต้องอบรมและทดสอบใหม่

   

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ตลอดจนเป็นการทบทวน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลให้สามารถช่วยเหลือรวมทั้งสามารถแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นอุบัติเหตุและสาธารณภัยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ และเพื่อเป็นการนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้แก่พนักงานประจำเรือ และผู้ประกอบการเรือต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเบื้องต้น และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว..

 

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป