15/06/2024

สนง.กกต.จว.ปทุมธานี จัดอบรมเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยร่วมจัดรายการสถานีวิทยุให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567

สนง.กกต.จว.ปทุมธานี จัดอบรมเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยร่วมจัดรายการสถานีวิทยุให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยร่วมจัดรายการสถานีวิทยุให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 ภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนกิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้แก่เครือข่ายคนละเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภารวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างถูกต้อง


โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมธัญบุรี โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา


สามารถรับฟังสื่อประชาสัมพันธ์ #คู่มือประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รูปแบบเสียงบรรยาย ได้ที่ QR CODE และลิงค์ที่ดีเจประชาธิปไตยได้มีส่วนร่วมเผยแพร่ผ่านวิทยุสื่อออนไลน์และช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน 7 ตอน
ดังนี้

ตอน 1 – ความสําคัญและหน้าที่ของวุฒิสภา

ตอน 2 – คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา

ตอน 3 – สมาชิกวุฒิสภา 20 กลุ่มอาชีพ

ตอน 4 – การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอําเภอ

ตอน 5 – การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด

ตอน 6 – การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ

ตอน 7 – การเตรียมความพร้อมในการสมัคร

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป