24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-หวั่นแนวตลิ่งพังซ้ำ แม่ลาน้อยร่วมใจ สร้างแนวป้องกันจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ก่อนงบประมาณซ่อมแซมถาวร

แม่ฮ่องสอน-หวั่นแนวตลิ่งพังซ้ำ แม่ลาน้อยร่วมใจ สร้างแนวป้องกันจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ก่อนงบประมาณซ่อมแซมถาวร
ว่าที่ร้อยตรี วิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาแนวตลิ่งพัง เลียบลำน้ำแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2566 ยึดเยื้อมาจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งราษฏรที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่ลาน้อย มีความกังวลถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอีกรอบ หวั่นจะส่งผลกระทบจนทำให้ตลิ่งพังลงไปมากกว่านี้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางท้องถิ่น ชุมชน พ่อค้าประชาชนชาวแม่ลาน้อย ร่วมกับ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ วัดวาอาราม ทหาร ตำรวจ ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง โดยการใช้ Bigbag และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ซึ่งได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เช่น ไม้ เชือก Bigbag และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการปักหลักไม้นำดินทรายใส่ในกระสอบบิ๊กแบ็คกั้นเป็นกำแพงเป็นแนวยาว ประมาณ 125 เมตร ซึ่งเบื้องต้น ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากทางเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 1 คัน ทาง อบจ.แม่ฮ่องสอนจะสนับสนุนเพิ่มอีก 1 คัน และ นายสมบัติ ยะสิทธิ์ ส.ส.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้สนับสนุนกระสอบบิ๊กแบ็ค โดยทุกฝ่ายจะร่วมกันทำแนวป้องกันตลิ่งพังให้แล้วเสร็จก่อนที่น้ำป่าจะไหลหลากมาอีกระลอก
ในส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ในการซ่อมแซมการป้องกันปัญหาแนวตลิ่งพังอย่างถาวร นั้น ได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งหมด 8 ล้านบาท แต่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากในปัจจุบันมีฝนตกหนักในพื้นที่ ชาวบ้านจึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนก่อน ที่ประชุมจึงมติให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง โดยใช้ big bag ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะดำเนินการแก้ไข การกัดเซาะตลิ่ง ที่จะสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนของราษฎร

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป