15/06/2024

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่แหลมบาลีฮาย เตรียมจัดระเบียบ-ปรับภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือครั้งใหญ่ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่แหลมบาลีฮาย เตรียมจัดระเบียบ-ปรับภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือครั้งใหญ่ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

วันที่ 5 มิ.ย.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายมาโนช หนองใหญ่ และนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เจ้าท่าพัทยา ลงพื้นที่จัดระเบียบอาคารท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายและพื้นที่โดยรอบ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว

นายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับรองนายกทั้งสามท่าน พร้อมทั้งคณะสภาเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาต่างๆ ทั้งตัวอาคารท่าเทียบเรือฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ เตรียมจัดระเบียบในบริเวณท่าเทียบเรืออย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ การขอให้ผู้ที่ได้รับสัมปทานประมูลอาคารจอดรถแบ่งพื้นที่เพื่อทำให้ถนนกว้างขึ้น ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งมาพูดคุยกับผู้ประกอบการเรือเร็ว ในการที่จะดำเนินการจัดระเบียบให้มีเต็นท์ มีซุ้ม ให้เป็นกิจจะลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะมีการพูดคุยกันหลังจากนี้ในเรื่องของการกำหนดราคาขายตั๋วให้กับนักท่องเที่ยว ที่เมื่อก่อนมีการจำหน่ายราคาไม่เท่ากัน ทำให้เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ประกอบการ เป็นเหตุให้มีการทะเลาะวิวาท ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ในวันนี้ได้นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่มาตรวจสอบดูแล รวมถึงจะทำการปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องรับรองที่อาคารจำหน่ายตั๋ว ที่ปัจจุบันใช้การไม่ได้ โดยจะทำการรื้อออกให้เป็นพื้นที่โล่ง และมีเก้าอี้รองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวยังเกาะล้าน ขณะที่ในส่วนพื้นที่นอกอาคารก็จะจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ให้จอดเป็นระเบียบ ไม่เกะกะหรือจอดไม่เป็นที่เป็นทาง ซึ่งคณะทำงานฝ่ายปกครองนายกเมืองพัทยาก็ได้มีการประสานงานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้จอดรถอยู่ในพื้นที่ตัวเอง ไม่ให้ออกมาบนถนนสาธารณะ และไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับนักท่องเที่ยว

ที่สำคัญรองวุฒิศักดิ์ ซึ่งเป็นรองนายกฯ ที่กำกับดูแลในเรื่องของเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษในเรื่องของการดูแล และให้บริการประชาชน ซึ่งมอบหมายสั่งการให้ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เป็น 3 กะ ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำการทั้ง 3 กะ เพื่อให้การดูแลนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา

เก่ง ณ สงขลา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป