24/06/2024

สุโขทัย-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สุโขทัย-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

 

   

วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

     

เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี นายสมเกียรติ ยอดมาลี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการนี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อัยการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอเมืองสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป