15/06/2024

สระบุรี-กกต.จังหวัดสระบุรี/จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนพร้อลงมเลือกสมาชุกวุฒิสภาทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด

สระบุรี-กกต.จังหวัดสระบุรี/จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนพร้อลงมเลือกสมาชุกวุฒิสภาทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด

 

 

วันนี้(6 มิถุนายน 2567) ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดสระบุรี นายยุทธนา โพธิวิหค ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ และระดับจังหวัด” ซึ่ง กกต.กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 และระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกสภาวุฒิสภาของจังหวัดสระบุรีทุกคน โดยขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้ยึดถือความสุจริตสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในส่วนของจังหวัดสระบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม สำหรับความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 และระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567ได้เตรียมความพร้อมไว้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

 

ด้านพันตำรวจเอกเกษดา วัชรานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี กล่าวถึงแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ศลต.) ทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2567 และจัดกำลังรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรทุกจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีก็ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยสนับสนุนงานของสำนักงาน กกต.จังหวัดสระบุรี เพื่อการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม โดยได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 ชุด เพื่อป้องปรามหาข่าวและเข้าระงับเหตุในพื้นที่ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ทันที

 

ด้านนายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า จังหวัดสระบุรี มีผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 415 คน อำเภอที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ อำเภอแก่งคอย จำนวน 140 คน อำเภอที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ อำเภอดอนพุด จำนวน 3 คน กลุ่มอาชีพที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ กลุ่มที่ 8 จำนวน 53 คน กลุ่มอาชีพที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ 11 , 12 และ (จำนวนกลุ่มละ 3 คน ภายหลังจากการรับสมัครรับ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้งสิ้น 401 คน และไม่รับสมัครหรือลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ จำนวน 13 คน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม และอาจมีผู้ถูกลบชื่อเพิ่มเติมอีกเนื่องจากหน่วยงานที่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามฯ ได้ทยอยรายงานผลการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะดำเนินการเลือกระดับอำเภอในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอต่างๆ #ยกเว้น# อำเภอเมืองสระบุรีได้ใช้หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถชมการเลือกได้ที่บริเวณหอประชุมของแต่ละอำเภอ โดยจะทำการถ่ายทอดวงจรปิดให้ชมด้วย.

 

/ ดำรงค์ ชื่นจนดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป