24/06/2024

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2024 (Run to The Sky # I’m Strong)

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2024 (Run to The Sky # I’m Strong)

กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2024 (Run to The Sky # I’m Strong) เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ กิจกรรมสาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิผู้พิทักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน หันมาสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2024 (Run to The Sky # I’m Strong) เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการผสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทั่วไป ข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม และประชาชน
ให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมนี้ กองทัพอากาศมุ่งหวังที่จะได้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะสถานีรายงานดอยอินทนนท์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการเฝ้าตรวจการรุกล้ำน่านฟ้าไทย ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ และร่วมกันชื่นชมความงดงามของพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งเป็นพระมหาสถูปเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุด
ในประเทศไทย ที่กองทัพอากาศจัดสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับการแข่งขันวิ่งการกุศล Air Force Run 2024 (Run to The Sky # I’m Strong) แบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภท Sky Breaker ระยะ 16 กิโลเมตร เส้นทางเริ่มต้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.31 สิ้นสุดที่สถานีรายงานดอยอินทนนท์ และ ประเภท Sky Touch ระยะ 5 กม. เส้นทางเริ่มต้น ณ พระมหาธาตุ
นภเมทนีดล สิ้นสุดที่สถานีรายงานดอยอินทนนท์ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน นอกจากนี้ จะได้รับถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 5 ของแต่ละกลุ่มอายุ ชาย-หญิง และรุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย-หญิง เงินรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย Over All 30 ท่านแรก ชาย-หญิง อีกด้วย
โดยมีกำหนดการที่สำคัญดังนี้
– วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. กิจกรรม Air Force Run Training Camp 2024 ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
– วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
– เวลา 10.00 น. แจกบิบให้สำหรับผู้สมัครเข้าแข่งขัน
– เวลา 14.30 น. งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2024 (Run to The Sky # I’m Strong)
– วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. แจกบิบให้สำหรับผู้สมัครเข้าแข่งขัน ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41
– วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. แจกบิบให้สำหรับผู้สมัครเข้าแข่งขัน ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
– วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 กิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2024 (Run to The Sky # I’m Strong) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook : Air Force Run – Run to the Sky และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ

ที่มาเว็บไซต์กองทัพอากาศ : https://welcome-page.rtaf.mi.th/blog/khaawedn-19/k-ngthaph-aakaascchadkicchkrrmwingkaarkusl-air-force-run-2024-run-to-the-sky-im-strong-1095

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป