24/06/2024

โค้งสุดท้าย! ตอนนี้ยังทัน!! สวทท.เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”

โค้งสุดท้าย! ตอนนี้ยังทัน!! สวทท.เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 , สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดการอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ( รวม ๓ วัน ) ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน ๒,๓๐๐ บาท (สองพันสามร้อยบาท) (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก)
#รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2567 (รับเฉพาะนักวิทยุ-โทรทัศน์ / นักประชาสัมพันธ์ / นักสื่อสารออนไลน์ / บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม อายุ 18 ปีขึ้นไป)

#ช่องทางการสมัคร 2ช่องทาง คือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://1th.me/icDwC

หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ https://1th.me/uYlYE
แล้วส่งหลักฐานทาง Line id: 0646862497
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 092–156–9545

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป