15/06/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองกำแพงเพชร
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 42/1 ถนนชากังราว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ //////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป