19/06/2024

นครปฐม-นายอำเภอกำแพงแสนเป็นประธานเปิดตลาดสดถนนคนเดินพุฒิโชคกิติกุลหน้ามอเกษครศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นครปฐม-นายอำเภอกำแพงแสนเป็นประธานเปิดตลาดสดถนนคนเดินพุฒิโชคกิติกุลหน้ามอเกษครศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

   

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานพิธีเปิดตลาดสดถนนคนเดิน พุฒิโชคกิติกุล โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระและถวายภัตตาหารเพล โดยมีนายธนพันธ์ โชคดำรงสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายนิธิโรจน์ พุฒิโชคกิติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

   

นายเกรียงไกร สัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง นายหมอ ทองดอนแอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย และพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยตลาดสดถนนคนเดิน พุฒิโชคกิตติกุล เป็นตลาดนัดที่จัดขึ้นบริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อรองรับการค้าขาย และการจับจ่ายใช้สอยของ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในบริเวณดังกล่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป