13/06/2024

พิษณุโลก บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิษณุโลก บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 7 -14 มิถุนายน 2567

 

โดยมีพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยนายทรงพล วิชัยขัตคะ และนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และประชาชนร่วมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร จำนวน 55 รูป พระสงฆ์ 12 รูป และสามเณร 33 รูป

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ อ่านราชดุดีถวายพระพรชัยมงคล มีใจความว่า ขอเดชะละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าในนามของพสกนิกรทั้งหลาย หากมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ข้าพเจ้าทั้งปวงได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่ใต้ฝ่าละออวธุลีพระบาท

 

“ในโอกาสเป็นมงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชวโรโอกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และอานิสงส์แห่งพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากและอุปัทวันตรายทั้งปวง ขอพระเกียรติมีคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกที่สาุทิศทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาลเทอญ”

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป