13/06/2024

นราธิวาส-สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร ที่บริเวณหาดนราทัศน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 

นราธิวาส-สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร ที่บริเวณหาดนราทัศน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 

 


วันนี้(8 มิ.ย.67) ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด “กิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2567” ภายใต้ชื่อ “Awaken New Depths” ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร ซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สังคม ถึงความสำคัญของทะเล และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง โดยมีประชาชน และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ นายมนตรี หามนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กล่าวว่า วันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2551 มีจุดประสงค์ เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ การอนุรักษ์ท้องทะเล พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้สถานการณ์ทะเลของโลกปัจจุบัน มีปัญหาค่อนข้างรุนแรง เป็นผลมาจาก การเกิดสภาวะที่เรียกว่า “โลกร้อนอย่างรุนแรง” อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ในห้วง 40 ปี ที่ผ่านมา

 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล และมนุษย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเนื่องจากเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างกับทะเลทั่วโลก ดังนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมาย ให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 “จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2567 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “Awaken New Depths” ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทรเพื่อให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาทะเล ให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนบริเวณใกล้เคียงกว่า 500 คน

 

โดยมีการเก็บขยะบริเวณชายหาดนราทัศน์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล ซึ่งประกอบด้วยเต่าตะนุ 10 ตัว พันธุ์ปู ปลา และกุ้ง รวม 250,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล และแจกพันธุ์ไม้ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปปลูกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป