24/06/2024

ปทุมธานี น้อมใจถวายความจงรักภักดี เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นวันที่สอง

ปทุมธานี น้อมใจถวายความจงรักภักดี เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นวันที่สอง

 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น.จังหวัดปทุมธานี เริ่มขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นวันที่สอง โดยนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา นำขบวนกว่า 270 คน เข้ารับ ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดนาบุญ ตำบลรังสิต

จากนั้นร่วม เดิน วิ่ง ปั่น ไปบนถนนรังสิตนครนายก ถึงวัดมูลจินดาราม แล้วส่งมอบต่อให้กับ น.ส.อภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไปถึงเทศบาลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี และนำธงขึ้นประจำจุดตั้งธง เพื่อพักธง เป็นเวลา 2 คืน ก่อนจะเริ่มจะเคลื่อนขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ อีกครั้งในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังเทศบาลนครรังสิต ต่อไป ซึ่งรวมระยะทางในการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดปทุมธานีในวันที่ 2 นี้ เป็นระยะทาง 9.9 กิโลเมตร

 

สำหรับจังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดสุดท้ายของเส้นทาง เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางสายที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด เริ่มต้นจากจังหวัดสระแก้ว ต่อด้วยปราจีนบุรี นครนายก และปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานี กำหนดเส้นทางการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจุดรับมอบจากจังหวัดนครนายก ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ (คลอง 13) อำเภอธัญบุรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) หลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) และถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 รวม 5 วัน (พักขบวนในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 1 วัน) ระยะทางรวม 47 กิโลเมตร โดยผ่านในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอธัญบุรี และอำเภอเมืองปทุมธานี ซึ่งในระหว่างเส้นทาง มีการกำหนดจุดรับ – ส่งธง จำนวนทั้งสิ้น 7 จุด เพื่อให้ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัย ด้วยการออกกำลังกายด้วยการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป