16/06/2024

สระบุรี/เริ่มแล้วการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ – กกต.ย้ำเข้มมาตรการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสและเที่ยงธรรม – สื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์หลายพื้นที่

สระบุรี/เริ่มแล้วการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ – กกต.ย้ำเข้มมาตรการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสและเที่ยงธรรม – สื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์หลายพื้นที่

 

วันที่9 มิถุนายน 2567 หลังจากทาง กกต.ได้กำหนดให้ ในวันนี้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ บรรยา กาศในช่วงเช้าที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี คึกคัก ขณะที่ กกต.สระบุรี เข้มมาตรการการเลือกเพื่อความโปร่งใสและเที่ยงธรรมที่ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอเมืองสระบุรี มีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ก่อนการเปิดให้ลงคะแนน โดยมีผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภามารายงานตัวอย่างต่อเนื่อง และมีกรรมการประจำสถานที่เลือกคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเลือก เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสและเที่ยงธรรม นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชน เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ครั้งนี้

 

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า กกต.สระบุรี ได้เตรียมความพร้อมสถานที่เลือกระดับอำเภอทั้ง 13 แห่งของจังหวัดสระบุรี ทั้งเจ้าหน้าที่และวัสดุประจำหน่วยเลือก โดยได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มและรอบแบ่งสาย รวมถึงการนับคะแนน และการวินิจฉัยบัตร ด้วยความละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอนตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ตลอดจนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เลือกระดับอำเภอทั้ง 13 แห่ง และอำนวยความสะดวกในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้

   

สถานที่เลือก สว.ได้จัดกำลังทั้งตำรวจ อส. คอยดูแลความเรียบร้อยและทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดป้าย ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เข้า ไปภายในหอประชุม ซึ่งเป็นสถานที่เลือก สว. พร้อมกับกำหนดจุดถ่ายภาพให้กับสื่อมวลชน ส่วนประชาชนที่เข้ามาสังเกตการณ์ ทางผู้อำนวยการเลือก ได้ติดตั้ง กำหนดจุด “โทรทัศน์วงจรปิด” เชื่อมสัญญาณจากระบบการบันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกเพื่อความโปร่งใส และยุติธรรม ให้นั่งชมการลงคะแนน

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป