25/06/2024

มุกดาหาร​ -​ธรรมาภิบาลมุกดาหาร สอดส่องอาคารธนารักษ์ พบคอนกรีตชำรุดแตกร้าว ผู้ควบคุมงานสั่งแก้ไขทันที

มุกดาหาร​ -​ธรรมาภิบาลมุกดาหาร สอดส่องอาคารธนารักษ์ พบคอนกรีตชำรุดแตกร้าว ผู้ควบคุมงานสั่งแก้ไขทันที

 

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ธ.จ.มุกดาหาร) พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีว่าที่ร้อยเอกพรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ร่วมด้วย

 

โครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้างหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาและปรับลดแล้วเป็นจำนวนเงิน 20,911,500.72 บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วันสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 จนปัจจุบันงานก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 52.18 ทำให้ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับในอัตราวันละ 20,990 บาท

 

จากการตรวจสอบอาคารพบว่าโครงสร้างบางแห่งมีสภาพแตกร้าว สภาพผิววัสดุบางแห่งหลุดร่อนมีตำหนิ ซึ่งกรรมการได้ให้ข้อแนะนำว่าเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบงานก่อสร้างว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และวิธีการดำเนินงานก่อสร้าง มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ใช้งานได้จริงตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง หรือไม่

ทั้งนี้ ในเวลาต่อมาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่ชำรุดบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

ภาพ/ข่าว​ เดวิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777​

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป