13/06/2024

กระบี่-ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯสู่จังหวัดกระบี่ ประชาชนกว่า 500 คน ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กระบี่-ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯสู่จังหวัดกระบี่ ประชาชนกว่า 500 คน ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดตรัง บริเวณโรงเรียนบ้านพรุพี จุดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง กับอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย

 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจในอดีตทุกภูมิภาคและเดินทางผ่านจังหวัดต่าง ๆ เข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้นำขบวนวิ่งไปตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม ผ่านอำเภอเหนือคลอง เข้าสู่อำเภอเมืองกระบี่ ไปยังศาลากลางจังหวัดกระบี่ในเวลา 18.30 น. ซึ่งทางจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

 

หลังจากนั้น ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. ขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกระบี่ จะออกวิ่งไปตามเส้นทางจากศาลากลางจังหวัดกระบี่ไปยังท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และจัดขบวนเรือทางน้ำ เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณพิธีท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตต่อไป

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป