12/07/2024

ชุมพร – จัดสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ชุมพร – จัดสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ชุมพร – สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 14 ร่วมกับ ท้องถิ่น ท้องที่ เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอท่าแซะ

เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายธัชพงศ์ สีนวล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 14  นายวีรภัทร พร้อมปัจจุ นายก อบต.หงษ์เจริญ นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์ รองปลัด รักษาการปลัด อบต.หงษ์เจริญ เจ้าหน้าที่ อบต. นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย น.ส.สายสุดา อินทรมณี รองนายก นายเจริญ อาจประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดเขตอำเภอท่าแซะ ผู้ช่วย ส.ส.สันต์ แซ่ตั้ง และผู้เกี่ยวข้องเข้าดูพื้นที่ คลองท่าแซะ บริเวณ หมู่ 6 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ เพื่อที่จะเตรียมจัดสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ ชะลอน้ำไม่ให้เข้าท่วม ในพื้นที่ในเขตเมือง

โดยโครงการดังกล่าว คณะกรรมการสภาพัฒนาองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่บวข้องได้เสนอต่อคณะกรรมการในระดับอำเภอและจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตตำบลท่าแซะ ตำบลท่าข้าม ตำบลนากะตาม อีกทั้งเพื่อให้มีการกักเก็บน้ำบริเวณดังกล่าวเพื่อใช้ในพื้นที่ของตำบลหงษ์เจริญ หลายหมู่บ้าน และ หมู่ที่ 7 ของตำบลสลุย

อย่างไรก็ดีการสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ซึ่งหากสามารถดำเนินการสร้างได้จะมีประโยชน์มาก ที่จะมีน้ำอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตร ซึ่ง สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 14 จะได้นำโครงการนี้ไปพิจารณาดำเนินงานต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป