12/07/2024

บึงกาฬ- มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 13 เชิญลูกหนี้เข้าร่วม 1,280 ราย มูลค่ากว่า 41 ล้านบาท

บึงกาฬ- มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 13 เชิญลูกหนี้เข้าร่วม 1,280 ราย มูลค่ากว่า 41 ล้านบาท

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ กรมบังคับคดี สยจ.บึงกาฬ และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลุยแก้หนี้ “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 13” จ.บึงกาฬ เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน 1,280 ราย ทุนทรัพย์กว่า 41 ล้านบาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วย นายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผวจ.บึงกาฬนายสัญญา โยธา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมในงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมบังคับคดี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมี นางสุนิสา เอมสมบูรณ์ ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร. ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อำนวยการจัดงานครั้งนี้

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดี หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และรู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดี ไม่ถูกยึดทรัพย์ ไม่ถูกขายทอดตลาด แล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดจบหนี้ ส่วนลดดอกเบี้ย ลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการให้บริการต่าง ๆ มายมาย เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และการสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงิน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของ 17 หน่วยงาน และการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 20 สถาบัน ประกอบด้วย 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2. ธนาคารกรุงไทย 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 5. ธนาคารออมสิน 6. ธนาคาร SME D Bank สาขาบึงกาฬ 7. บริษัท ซิมเปิลแคช จากัด สาขาบึงกาฬ 8. ศาลจังหวัดบึงกาฬ 9. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 10. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ 11. สภาทนายความจังหวัดบึงกาฬ 12. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ 13. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 14. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ 15. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ 16. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ 17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ 18. สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ 19. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ และ 20. สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โดยภายในงานเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานกว่า 1,280 ราย แยกเป็นก่อนฟ้อง จำนวน 980 ราย หลังศาลมีคำพิพากษา จำนวน 300 ราย ทุนทรัพย์กว่า 41 ล้านบาท

“กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย กรมบังคับคดี พร้อมเดินหน้าจัดงาน“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งได้รับโปรโมชั่นดี ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายจากสถาบันการเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 และสายด่วนกรมบังคับคดี โทร 1111 กด 79 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล//บึงกาฬ 0645960906

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป