12/07/2024

ปทุมธานี วัดโบสถ์ สามโคก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) พระครูเอนกสารคุณ(สด ธมฺมวโร)พระอุปัชฌาย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ทุกรูป ปีที่ ๑๗

ปทุมธานี วัดโบสถ์ สามโคก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) พระครูเอนกสารคุณ(สด ธมฺมวโร)พระอุปัชฌาย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ทุกรูป ปีที่ ๑๗

 

 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายวัดโบสถ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี ) พระครูเอนกสารคุณ สด ธมฺมว โร) พระอุปชฌาย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ทุกรูป มี พระพรหมวัชราจารย์ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระราชวรมเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนายพิพธชัย เจริญกิจทวีชัย นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย ส่วนบรรยากาศภายในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี ) พระครูเอนกสารคุณ (สด ธมฺมวโร)พระอุปัชฌาย์ และ อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ทุกรูปปีที่ ๑๕ ก่อนเริ่มพิธีได้มีศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชน ทั้งใกล้และไกลได้เดินทางมาสถานที่จัดงาน

 

 

และเมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น.เริ่มพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยคุณปัทมา เก่งเขตรกิจ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๑๐๐ รูป นอกจากนี้ยังมีศิษย์ยานุศิษย์ได้นำอาหารคาว หวาน ก๋วยเตี๋ยว มาร่วมออกโรงทานให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้รับประทานอาหารฟรี ประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ท่านเป็นสามเณรที่เทศน์ได้เพราะ ครั้นอายุครบอุปสมบท รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อุปสมบทเป็นนาคหลวง ที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สามเณรโตมีความรู้แต่ฉานในพระธรรมวินัยยิ่งนัก พอบวชเป็นพระภิกษุใหม่

 

คนทั่วไปก็พากันเรียกท่านว่า”มาหาโต” ทั้งๆที่ท่าน ยังมิได้เป็นเปรียญสมเด็จพุทธจารย์ โต ไม่ปรารถนานายศักดิ์ คงเป็นพระมหาโตมาตลอดหรือบางคน ก็เรียกว่า”ขรัวโต”สมเด็จรัชกาลที่ ๔ ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมที่พระธรรมกิติ เมื่อพ.ศ. ๒๓๔๕ ต่อมาเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่พระเทพกวี และได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพุฒาจารย์โต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗ สมเด็จพุฒาจารย์ โต ถึงมรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ อายุ ๘๕ ปีอยู่ในสมณเพศ ๖๕ พรรษา นอกจากนี้ทางวัดโบสถ์ ยังมีจัดมหรสพสมโภช เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป