12/07/2024

แม่ฮ่องสอน-ชมรมฟุตบอลแม่ลาน้อย ระดมทุนจัดฟุตบอลการกุศล ช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม หลังประสบวาตภัย

แม่ฮ่องสอน-ชมรมฟุตบอลแม่ลาน้อย ระดมทุนจัดฟุตบอลการกุศล ช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม หลังประสบวาตภัย
ด้วยความห่วงใย เร่งช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้มชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมปรึกษาหารือ จำหน่ายเสื้อหาเงินมาสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย โดยจัดฟุตบอลการกุศล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
นายราชันย์ บัวศรี ผอ.รร.บ้านท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาของฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 จากเหตุการณ์ลมพายุกรรโซก ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายจำนวนสองหลัง ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน มีความจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแชม ทางโรงเรียนได้ทำเรื่องรายงานและของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 ไปแล้ว และเบื้องต้นทางโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษา ได้ช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุนในการขยายโรงอาหารต่อเติมเป็นอาคารเรียนชั่วคราวให้เด็กนักเรียน ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้กระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง กรรมการสถานศึกษา
ร.ต.เนตร จิตรตาดู ประธานชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อย นายสง่า สิทธิ ชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อยกรรมการสถานศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า โครงสร้างอาคารเรียนชำรุด ด้านหลังมีสภาพทรุด เอียง มีรอยแตกร้าวตามเสาและผนังเป็นบริเวณกว้างและหลายจุด พื้นไม้ด้านบนชั้นสอง มีลาดเอียง เป็นแอ่งกลางห้องเรียน ผนังเอียง ซึ่งไม่มีความปลอดภัยในการใช้อาคารหลังนี้ในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม ที่เข้าระดับเสียหายอย่างหนัก โดยทั้งนี้ทาง รร.ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโดยใช้ห้องอาหารของโรงเรียน กั้นแบ่งเป็นห้องเรียนชั่วคราวไปก่อน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงขอรื้อถอน และขอสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน ซึ่งได้ประมาณการไปแล้วไม่ต่ำกว่า 7 แสนบาท เนื่องจากว่างบประมาณดังกล่าวต้องรออนุมัติจากทาง สพฐ. อาจจะล่าช้าเพราะต้องดำเนินการขั้นตอน โดย ร.ต.เนตร จิตรตาดู กล่าวว่าในการนี้ทางชมรมฟุตบอลอำเภอแม่ลาน้อย ได้ปรึกษาหารือเพื่อหาเงินมาสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยได้จัดฟุตบอลการกุศล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จึงเรียนมายังศิษย์เก่าและผู้ใจบุญ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยทางชมรมฯจัดเสื้อนักฟุตบอลมาจำหน่ายในราคา ตัวละ 200 บาท หักค่าใช้จ่าย ที่เหลือมอบให้กับโรงเรียนดำเนินการต่อไป หรือผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือทางโรงเรียน สามารถโอนเงินช่วยสนับสนุน ได้ที่ ชื่อบัญชีนายราชันย์ (กองทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม) ธนาคารออมสิน สาขาแม่สะเรียง 020388349860 โทรศัพท์ 084-3735012
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป