12/07/2024

มุกดาหาร 18 คณะพร้อมรับคัดเลือกกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 ตัวแทนภาค 3 อิสาน 20 จังหวัด นักกีฬา นทท.นับหมื่นร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ

มุกดาหาร 18 คณะพร้อมรับคัดเลือกกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 ตัวแทนภาค 3 อิสาน 20 จังหวัด นักกีฬา นทท.นับหมื่นร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

 
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “แก้วมุกดาเกมส์” โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร (กกท.จังหวัดมุกดาหาร) และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “แก้วมุกดาเกมส์” และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน สรุปปัญหา / อุปสรรค จากการดำเนินงานในช่วงการเตรียมจัดการแข่งขันฯ

 

นายวรญาณ บุญณราช เปิดเผยว่า การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ มีการแข่งกีฬากว่า 40 ชนิดกีฬา นักกีฬาและผู้มาเยือนนับหมื่นคน เป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพงานกีฬาระดับชาติครั้งนี้ สร้างความประทับใจในการมาเยือน และขอให้มีความภาคภูมิใจการมีส่วนร่วมจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ โดยจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “แก้วมุกดาเกมส์” รวม 18 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา, ฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายบริหารงบประมาณและการเงิน, ฝ่ายประชาสัมพันธ์,

 

ฝ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมือง, ฝ่ายพัฒนาสนามกีฬาและสถานที่พักนักกีฬา, ฝ่ายจัดการแข่งขันและงานเทคนิคกีฬา, ฝ่ายสถานที่พักนักกีฬา, ฝ่ายการแพทย์, ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร, ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวฝ่ายสาธารณูปโภค, ฝ่ายสิทธิประโยชน์, ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา, ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน, ฝ่ายประเมินการแข่งขัน, ฝ่ายจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และฝ่ายเลขานุการ ซึ่งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายดำเนินไปด้วยดีเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “แก้วมุกดาเกมส์” ในครั้งนี้ มีความยิ่งใหญ่ สร้างความประทับใจ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดมุกดาหาร

 

นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “แก้วมุกดาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 9 -19 กรกฎาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 20 จังหวัดในภาคอิสาน มีนักกีฬา ประมาณ 7,000 คน ผู้ฝึกสอนและญาติมิตรผู้ติดตามนักกีฬาอีกประมาณ 3,000 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 จันท์เกมส์ ในช่วงวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรีต่อไป ++++

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป