23/07/2024

ปทุมธานี-ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 ปฏิบัติศาสนกิจผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา

ปทุมธานี-ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 ปฏิบัติศาสนกิจผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร จังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวว่า วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ได้มีพิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติ ผูกสีมา สถาปนาอุโบสถ บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
บรรยากาศในพิธีฯ ได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินทางปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ในพิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติ ผูกสีมา สถาปนาอุโบสถ บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เมตตาเขียนแผ่นจารึกมงคลนาม ปิดแผ่นทอง และประกอบพิธีวางแผนจารึกมงคลนามเป็นปฐมเริ่ม จากนั้นคณะสงฆ์ร่วมพิธีประดิษฐานแผ่นจารึกมงคลนาม โดยมีคุณไพศาล ทวีชัยถาวร และคุณเสาวนี หิรัณยศิริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นเจ้าภาพอาราธนาคณะสงฆ์ 100 รูป รับบาตร และถวายภัตตาหารเพล สำหรับภาคบ่าย เวลา 13.00 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และมอบมีดตัดหวายให้กับพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ พร้อมด้วยเจ้าภาพลูกนิมิตเอกทั้ง 8 ทิศ จากนั้นคณะสงฆ์ 100 รูป แปรแถวรอบอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ทำพิธีสวดถอนติจีวราวิปวาส และสมานสังวาสสีมา พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ ประกอบพิธีตัดหวายประดิษฐานลูกนิมิตเอกเป็นปฐมเริ่ม และเจ้าภาพผู้มีบุญตัดหวายประดิษฐานลูกนิมิตทีละลูกจนครบ 8 ทิศ จากนั้น พระธรรมรัตนาภรณ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ 8 รูป ประกอบพิธีทักนิมิต สวดผูกสีมา และเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทกุลบุตร 7 ท่านเป็นการฉลองอุโบสถ
พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวเพิ่มว่า การกำหนดเขตพื้นที่ผูกสีมานั้นทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้สงฆ์กำหนดสมมติสีมามีขนาดอย่างเล็กที่สุดพอให้พระภิกษุ 21 รูปนั่งหัตถบาสกันได้ เป็นสถานที่สำคัญในทำญัตติกรรมต่าง ๆ ของสงฆ์ตามพระวินัย ซึ่งอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีแห่งนี้ ถือเป็นอุโบสถแห่งแรกของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา เป็นสถานที่สำคัญในการสร้างศาสนทายาทสืบทอดและขยายพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางในทวีปอเมริกาต่อไป.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป