22/07/2024

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ส่งโค-กระบือ จำนวน 72 ตัว ที่หมู่คณะ, ญาติธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมบุญไถ่ชีวิตกันมา มอบให้กับกองทัพภาคที่ 1 เพื่อเลี้ยงดูแลให้มีชีวิตที่อิสระผาสุกต่อไป

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ส่งโค-กระบือ จำนวน 72 ตัว ที่หมู่คณะ, ญาติธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมบุญไถ่ชีวิตกันมา มอบให้กับกองทัพภาคที่ 1 เพื่อเลี้ยงดูแลให้มีชีวิตที่อิสระผาสุกต่อไป

ในพิธีส่งมอบโค-กระบือ ได้ร่วมพิธี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา ก่อนทำการคล้องมาลัยรับขวัญไถ่ชีวิตโค-กระบือ และร่วมน้อมจิต อธิษฐาน ถวายพลังบุญทั้งปวง เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตลอดจนถึงส่ง ผลานิสงส์ผลบุญให้แด่ผู้ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ และปวงชนชาวไทย จึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมจิตอนุโมทนาบุญ และ รับผลานิสงส์ผลบุญนี้ร่วมกันเทอญฯ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป