25/07/2024

ปทุมธานีผู้รับเหมาร้องศูนย์ดำรงธรรมผอ.กองช่างดึงเกมส์ไม่จ่ายเงินค่างวดงานก่อสร้างถนนและเขื่อนเลียบคลอง2

ปทุมธานีผู้รับเหมาร้องศูนย์ดำรงธรรมผอ.กองช่างดึงเกมส์ไม่จ่ายเงินค่างวดงานก่อสร้างถนนและเขื่อนเลียบคลอง2

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี นายคงภพ จานทองธิติ , นายยงยุทธ บุญคำภา , ชัยฤทธิ์ วศินสมบัติ ผู้รับเหมาได้เดินทางมาติดตามทวงถามความคืบหน้าหลังจากที่ได้ยืนหนังสือร้องทุกข์ผ่าศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากทำงานก่อสร้างทำถนนและเขื่อนเลียบคลองสอง กับทางเทศบาลเมืองคลองหลวง ส่งงานแล้วแต่ไม่จ่ายเงินค่างวดงานให้กับทางผู้รับเหมางานจนเกิดผลกระทบต่องานก่อสร้าง


โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ประสานติดตามความคืบหน้าให้ ต่อมาได้พบกับ นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี จึงทราบว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์จากบริษัทผู้รับเหมาแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.2. พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมเขื่อนกันดิน ค.ส. เลียบคลองระบายที่ 2 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มี 6 โครงการระยะทาง 6 กิโลเมตร งบประมาณ 200 กว่าล้านบาท

 
นายคงภพ จานทองธิติ กล่าวว่า พวกเราทั้ง 3 บริษัทได้เดินทางทางมาขอความเป็นธรรมได้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการของเทศบาลเมืองคลองหลวง และได้มีการส่งและมีการตรวจรับงานไปแล้ว ผ่านมา 3 เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้รับเงินเลย ในส่วนของบริษัทผมดำเนินงานมูลค่า 38 ล้านบาท ส่งงานไปแล้ว 3 งวดเป็นเงิน 15 กว่าล้านบาทยังไม่ได้รับเงินเลย ขณะนี้ติดอยู่ที่ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ ผอ.กองช่างยังไม่ผ่าน โดยอ้างว่าติดขัดที่ทางชลประทานยังไม่ได้อนุมัติให้ก่อสร้าง เนื่องจากทางเทศบาลฯต้องไปขออนุญาตชลประทานเพราะว่ามีพื้นที่คาบเกี่ยวกับชลประทานอยู่

 

ซึ่งที่ผ่านมาท่านธรรมนัสลงพื้นที่พร้อมอธิบดีกรมชลประทาน และ ผอ.ชลประทาน ได้บอกว่าสามารถดำเนินการได้เพราะไม่ได้ขวางทางน้ำ ส่วนในการขออนุญาติจะเร่งรัดให้ในภายหลัง จากนั้นทางเทศบาลเมื่อได้รับคำสั่งแล้วก็อนุมัติให้ผู้รับเหมาดำเนินการต่อได้ทันที แต่เมื่อดำเนินการมาแล้ว พวกผมก็ยังไม่ได้รับเงิน
นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เพิ่งจะได้รับเรื่องร้องทุกข์นี้เมื่อวานที่ผ่านมา ทราบว่า ผอ.ช่างไม่เซ็นต์ผ่าน ผอ.คลังก็ไม่ให้เบิก แต่จะตรวจสอบและเร่งรัดให้เพราะเข้าใจว่าเดือดร้อน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป