24/07/2024

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยจัด กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยจัด กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก
นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ได้จัดโครงการบริหารจัดการน้ำ “กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำป้องกันดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก” ลำห้วยสองแป๊ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ชาวบ้านหมู่ที่ 1 สมาชิกสภา และประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องจักร เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชน ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ การสร้างฝายเพื่อป้องกันปัญหาดินสไลด์ และกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน และ ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้นมีเพิ่มขึ้นและแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป