20/07/2024

ตาก – กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอแม่สอด ปีงบประมาณ 2567

ตาก – กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอแม่สอด ปีงบประมาณ 2567พร้อม ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางลัดดาวัลย์ เพชรเศษ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ บุญตาปวน เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอแม่สอด ปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบชุดยังชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 9 ชุด ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม บ้านปางส้าน หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.ตาก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดตาก สำนักงานสาธารสุขอำเภอแม่สอด โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอแม่สอด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 (แม่สอด) สถานีภูธรตำบลด่านแม่ละเมา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 แม่สอด อสม. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จิตอาสา ประชาชน และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จากนั้นได้ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ได้แก่ ด.ญ.วาสนา ไชยกรุง ณ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วย //////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป