25/07/2024

ชุมพร – ฟอร์ด เปลี่ยนความรู้  สู่อาชีพ มอบชุดสื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ชุมพร – ฟอร์ด เปลี่ยนความรู้  สู่อาชีพ มอบชุดสื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ชุมพร – MOU บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซออร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท มิตรแท้ – ชุมพรยานยนต์ จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคชุมพร มอบชุดสื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และการแนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับคณะอาจารย์ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายอดุลย์ พรหมวัง  Service Engineering Operation Director, Thailand  ร่วมกับนายศักดา โสภา General Manager พร้อมคณะบริหารบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซออร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด   และคณะบริษัท มิตรแท้ – ชุมพรยานยนต์ จำกัด เข้าพบ นายสุรินทร์ ตำลิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร จัดทำ MOU โดยจัดโครงการ เปลี่ยนความรู้ สู่อาชีพ  โดยนำชุดสื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (  เครื่องยนต์ ฟอร์ด ขนาด 2000 ซีซีตัวใหม่ที่ใช้ติดตั้งในรุ่น  Ford Everest 2024 | ฟอร์ด เอเวอเรสต์  Ford Ranger Wildtrak 2024  ) บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพช่างยนต์ อีกทั้งป็นการยกระดับความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของรถยนต์ฟอร์ดให้กับนักศึกษาตามโครงการ เปลี่ยนความรู้ สู่อาชีพ บริษัทฯ จึงได้จัดทำชุดสื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติระบบขบวนส่งกำลังเพื่อมอบให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ได้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

นายควรรบ อู่มาลา หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ กล่าว่า สื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และการแนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอน ที่สนับสนุนจากบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซออร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นโครงการที่สนับสนุนชุดฝึกทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิลัยเทคนิคชุมพร แผนกนี้ได้จัดการเรียนการสอนอยู่ 3 ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี  สื่อชุดนี้ถือว่าเป็นสื่อที่มีคุณค่า ทีใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้กับ นักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติ   ในหน่วยงานของภาครัฐนั้น ไม่มี งบประมาณเพียงพอ ในการจัดหามา ชุดฝึกที่ทันสมัยให้กับนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นการที่เราได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทฯ ซึ่งมีความพร้อม ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ วัสดุเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่จะได้พัฒนา ให้ทันกับเทคโนโลยี ใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ยานยนต์ใหม่ๆซึ่งพัฒนาก้าวหน้าไปมาก และจะเป็นการ อำนวยให้นักเรียนนักศึกษาของเราที่จะมีช่องทางที่จะเข้าทำงานในบริษัทฯ ที่ได้เรียนมาทั้งในวิทยาลัยเทคนิคชุมพรและที่เรียนในสถานประกอบการ จะเป็นเทคโนโลยีที่สอดข้องกัน จะเป็นโอกาสดีให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าทำงานต่อได้ที่สถานประกอบการโดยมีความพร้อมและขอขอบคุณครับ

นายอดุลย์ พรหมวัง  เล่าว่าบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซออร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท มิตรแท้ – ชุมพรยานยนต์ จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคชุมพร มอบชุดสื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และการแนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับคณะอาจารย์ และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  โดยจัดโครงการ เปลี่ยนความรู้ สู่อาชีพ  โดยนำชุดสื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (  เครื่องยนต์ ฟอร์ด ขนาด 2000 ซีซีตัวใหม่ที่ใช้ติดตั้งในรุ่น  Ford Everest 2024 | ฟอร์ด เอเวอเรสต์  Ford Ranger Wildtrak 2024  ) เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ที่จะได้พัฒนา ให้ทันกับเทคโนโลยี ใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ยานยนต์ใหม่ๆซึ่งพัฒนาก้าวหน้าไปมาก และจะได้รับการร่วมมือในการทำงานกับบริษัทฯ อีกต่อไป

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป