22/07/2024

ยโสธร เชิญเที่ยวงานลำไยไม่ต้องไปถึงเชียงไหม่

ยโสธร เชิญเที่ยวงานลำไยไม่ต้องไปถึงเชียงไหม่

ที่จังหวัดยโสธร นาย ทศพล ตาสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแก ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นำสื่อมวลชนออกเที่ยวชมชิมสวนลำไยที่ให้ผลผลิตดกหนาเห็นแล้วน่าทึ่ง ก่อนจะถึงวันจัดงานลำไยประจำปี 2567 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2567 ผู้นำของหมู่บ้านภายในตำบลกุดชุม ขอความร่วมมือสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์งาน

สวนลำไยที่ว่านี้เจ้าของ ชื่อนาง วรรณา บุญเจริญ อายุ 60 ปี กับ นายวีระพล บุญเจริญ สวนลำไยติดกัน เป็นเกษตรกร บ้านหนองแก ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม ยโสธร จะเห็นได้ว่าลำไยแต่ละต้นให้ผลผลิตดกหนา เห็นแล้วน่าทึ่ง เจ้าของแต่ละสวนเห็นสื่อมวลชนไป ต่างพากันดีใจ นำเที่ยวชม ชิม กันอย่างสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง เรียกได้ว่าเกษตรกร บ้านหนองแก ต่างพากันตื่นตัวปลูกลำไยกันแทบทุกหลังคาเรือน ซึ่งมีทั้งปลูกเป็นสวนคนละ 30-70 ต้น เท่าที่มีพื้นที่ของตนเอง บางรายปลูกอยู่ตามหน้าบ้าน รั้วบ้าน หลังบ้าน เป็นต้นฯ ดังนั้นทางผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน

จึงขอความร่วมมือเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ ให้คน ประชาชน นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชิมกินกันภายในงานที่จะมีขึ้น ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2567 จะได้ติดใจในรสชาติของลำไย วันงานแต่ละสวนจะนำเอาลำไยเข้ามาโชว์และประกวดความหวานกรอบ จำหน่ายในราคาถูกเพื่อนำติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเป็นของฝาก ให้กับเพื่อนๆและหรือญาติๆที่อยู่ทางบ้าน รับรองไม่ผิดหวัง


แต่จะมีเกษตรกร ชื่อ นาง วรรณา บุญเจริญ อายุ 60 ปี มีปลูกอยู่ 70 ต้น ถือว่าเป็นจ้าวแรก ปลูกมาตั้งแต่ ปี พศ.2541 มีรายได้ดีปีละไม่ต่ำกว่า 150.000 บาท ส่วนนาย พล บุญเจริญ ที่เป็นญาติกัน มีสวนอยู่ติดกัน ก็ขายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 100.000 บาท แต่ทั้ง 2 รายก็โอดครวญว่า ปีนี้ลำไยประสบภัยแล้ง แถมมีแมลงศัตรูพืชมารบกวน ชื่อ แมลงกะเบี้ย มักจะลงเกาะกินเกสรเวลากลางคืน แมลงศัตรูชนิดนี้เป็นแมลงสามารถนำมาคั่วกินได้ เข้ามาเจาะกินน้ำหวานเกสรของลำไยกันเป็นฝูงๆ

ถึงแม้พวกตนจะใช้วิธีป้องกันแบบก่อกองไฟนำเอากิ่งง่าใบสารธรรมชาติปล่อยควันเข้าสวนใส่ต้นลำไย แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพียงแต่บรรเทาลง แต่ก็ดีกว่าใช้ยาที่เป็นสารเคมีมาพ่น เจาะกินดอกเลยทำให้ลำไยให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร แต่ก่อนลำไยเคยให้ผลผลิตไม่แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 150.000-200.000 บาท

สำหรับลำไยแห่งนี้เรียกว่าเป็นแห่งเดียวที่มีชื่อเสียง จนทางเทศบาลตำบลกุดชุม ได้ร่วมกับทางอำเภอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำเมื่อถึงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี เพราะลำไยแห่งนี้เป็นลำไยที่มีเปือกบาง เนื้อแน่น มีรสชาดหวานกรอบ…………………………………………………………..

 

ชัยยะยโสธรรายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป